دسته بندی ها

  عملیات

IR L2 Pro
499,200 تومان سالانه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 15 عدد My SQL دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 7 عدد اکانت اف‌تی‌پی
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • 15 عدد اکانت ایمیل
IR L3 Pro
546,000 تومان سالانه
 • 3000 مگابایت فضا
 • 45 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 15 عدد My SQL دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 8 عدد اکانت اف‌تی‌پی
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • 15 عدد اکانت ایمیل
IR L5 Pro
608,400 تومان سالانه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 15 عدد My SQL دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 20 عدد اکانت اف‌تی‌پی
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • 20 عدد اکانت ایمیل
IR L10 Pro
999,000 تومان سالانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 20 عدد My SQL دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 30 عدد اکانت اف‌تی‌پی
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • 30 عدد اکانت ایمیل
 • دارد ssl رایگان