دسته بندی ها

  عملیات

IR w10
919,000 تومان سالانه
 • 10000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد SQL Server دیتابیس
 • 10 عدد My SQL دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • AWStats آمارگیر
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • دارد SSL رایگان
IR w5
815,000 تومان سالانه
 • 5000 مگابایت فضا
 • 90 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد SQL Server دیتابیس
 • 10 عدد My SQL دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • AWStats آمارگیر
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • دارد SSL رایگان
IR w2
669,000 تومان سالانه
 • 2000 مگابایت فضا
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 10 عدد SQL Server دیتابیس
 • 10 عدد My SQL دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • AWStats آمارگیر
 • دارد تغییر نسخه PHP
 • دارد SSL رایگان