دسته بندی ها

  عملیات

Download 10
188,000 تومان سه ماهه
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت
ساب دامین 2
پارک دامین 2
اکانت اف‌تی‌پی 3 عدد
Download 50
603,000 تومان سه ماهه
فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 2500 گیگابایت
ساب دامین 10
پارک دامین 10
اکانت اف‌تی‌پی 10 عدد
Download 500
2,010,000 تومان ماهانه
فضا 500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 5000 گیگابایت
ساب دامین 30
پارک دامین 30
اکانت اف‌تی‌پی 30 عدد