دسته بندی ها

  عملیات

FTP Backup10
50,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران
FTP BKP 10 GB (Linux)
50,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران
FTP Backup50
100,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران
FTP Backup100
140,000 تومان ماهانه
100 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران
FTP Backup500
500,000 تومان ماهانه
500 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران
FTP Backup 1-T
1,000,000 تومان ماهانه
1 ترابایت فضای بکاپ SFTP ایران