هاست دانلود

بدون محدودیت سرعت در دانلود و آپلود

Download 10

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 600 گیگابایت
ساب دامین 2
پارک دامین 2
اکانت اف‌تی‌پی 3 عدد

Download 25

فضا 25 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 1200 گیگابایت
ساب دامین 5
پارک دامین 5
اکانت اف‌تی‌پی 6 عدد

Download 50

فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 2500 گیگابایت
ساب دامین 10
پارک دامین 10
اکانت اف‌تی‌پی 10 عدد

Download 500

فضا 500 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 5000 گیگابایت
ساب دامین 30
پارک دامین 30
اکانت اف‌تی‌پی 30 عدد