دسته بندی ها

  عملیات

4T2 سرور مجازی میکروتیک ایران
600,000 تومان ماهانه
  • 2 x CPU
  • 4 GB Ram
  • 6G فضای دیسک
  • 1G پورت
  • 1 عدد IP اختصاصی
  • IRAN دیتا سنتر
  • اختصاصی منابع
  • Mikrotik Router سیستم عامل