سرور مجازی ایران (VPS)

Vps-40G

سرور مجازی 40 گیگابایت ایران

Vps-50G

سرور مجازی 50 گیگابایت ایران

Vps-80G

سرور مجازی 80 گیگابایت ایران

  • 4 GB Ram
  • 2 Core CPU
  • 80 GB SSD
  • 1 IP
  • 1Gb Port
Pro Vps-200G

سرور مجازی 200 گیگابایت ایران