ارسال درخواست

لطفا جهت ارسال درخواست پشتیبانی دپارتمان مورد نظر را انتخاب نمایید:


دامین

سؤالات و مباحث پیرامون ثبت، تمدید و انتقال دامنه را در این بخش پیگیری کنید

سرور مجازی

درخواست ها و تیکت های خود را در رابطه با سرور اختصاصی در این بخش مطرح فرمایید.

سرور اختصاصی

درخواست ها و تیکت های خود را در رابطه با سرور اختصاصی در این بخش مطرح فرمایید.

درخواست پشتیبانی موردی

پشتیبانی موردی جدا از پشتیبانی عمومی سرویس های ملی‌کلود میباشد و شامل خدمات تخصصی نرم افزار طبق تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشوری است.