موضوعات نمایش داده شده نشانه گذاری شد 'ridirect in solidcp'

 آموزش ریدایرکت دامنه در solidcp

برای ریدایرکت دامنه در کنترل پنل solidcp باید از قسمت Websites  ، دامنه ای که میخواهید ریدایرکت...